Reittilajien tuloslaskenta on haastavaa monesta syystä. Tämän vuoksi järjestelmän käyttö on hyvä aloittaa mahdollisimman pienimuotoisesta kilpailutapahtumasta, mieluiten ratalajeissa, jossa ajanottoasemien määrä on vähäinen.

Reittilajien tuloslaskennassa haasteena on usein toisistaan etäällään olevien ajanottoasemien tiedonsiirto itse tuloslaskentaan. Tätä haastetta voidaan huomattavasti vähentää yhdistämällä mahdollisimman monta ajanottoasemaa samaan lähipiiriin, jotta tiedonsiirron järjestämiseksi tuloslaskentaan riittää joko suora kaapeliyhteys tai muu varmatoiminen yhteysmuoto. Tilanteessa jossa ajanottoasemat ovat kaapelien ja muiden suorien yhteysmuotojen ulottumattomissa toisistaan on turvauduttava matkapuhelinoperaattoreiden Internetyhteyksiin.

Reittilajin asemien numerointi

Perusajatuksena kaikissa reittilajeissa on, että jokaiselle ajanottoasemalle saadaan yksilöivä tunniste. Yksilöiväksi tunnisteeksi riittää vaikka pelkkä numero, kunhan kahdella eri ajanottoasemalla ei ole päällekkäistä numeroa.

Esimerkki asemien yksilöidystä numeroinnista:

1: AT 1
2: ET 1 Lähtö
3: ET 1 Maali
4: AT 2
5: ET 2 Lähtö
6: ET 2 Maali
7: AT 3

Yllä oleva numerointi toimii tilanteessa, jossa yksi fyysisesti erillinen asema on ainoastaan yhdentyyppinen asema samalla AT/ET:llä, eikä vaihdu kesken kilpailutapahtuman toiseksi loogiseksi asemaksi.

Jos yhden fyysisen aseman on tarkoitus toimia useana loogisena asemana kilpailutapahtuman aikana, on numerointi syytä suorittaa eri tavalla:

11: AT 1
21: ET 1 Lähtö
31: ET 1 Maali
41: AT 2
51: ET 2 Lähtö
61: ET 2 Maali
71: AT 3

Yllä oleva numerointi mahdollistaa sekä yhden fyysisen ajanottoaseman pysymisen samana koko kilpailutapahtuman ajan, kuin myös tilanteen, jossa yksi tai useampi fyysinen ajanottoasema vaihtaa kilpailutapahtuman aikana toiseksi loogiseksi ajanottoasemaksi.

Esimerkki tilanteesta, jossa ET 1 ja ET 2 ovat sama fyysinen asema, joka kesken kilpailun vaihtaa ET 1 aseman ET 2 asemaksi:

11: AT 1
21: ET 1 Lähtö
31: ET 1 Maali
41: AT 2
22: ET 2 Lähtö
32: ET 2 Maali
71: AT 3

Huomaa muutos 21->22 ja 31->32 eli yhden numeron kasvatus aina, kun fyysinen asema vaihtaa loogisesti eri asemaksi. Tämä on myös peruste käyttää numeron 10 monikertoja annettaessa asemille yksilöllisiä numeroita, sillä silloin varmistetaan että asemien numeroinnin välissä on vapaita numeroita tilanteisiin, jossa fyysinen asema vaihtuu toiseksi loogiseksi asemaksi.

Tuloslaskennan asetus

Tuloslaskenta käytettävä J2Chrono ohjelma asetetaan yllä olevaan viimeisen esimerkin mukaisesti seuraavasti.

J2Chrono ohjelmassa on oltava vähintään yksi kilpailutyyppi, jossa tulospohjaksi on valittu Route. Kellon tyyppi on myös syytä asettaa arvoon Realtime.

Competition types.png

Reittilajeiksi tarkoitetut kilpailut on luotava käyttäen kilpailun tyyppinä yllä kuvatun mukaista tyyppiä.

Lisäksi on oltava riittävä määrä asematyyppejä seuraavasti.

Station types.png

Asemien lisäys

Kilpailu luodaan normaaliin tapaan huomioiden yllä mainittu kilpailun tyyppi.

Asemat luodaan kilpailuun seuraavasti.

Route stations.png

Tärkeää on valita jokaiselle lisätylle asemalle oikea aseman tyyppi sekä yksilöivä tunnistenumero aikaisemmin kuvatun mallin mukaisesti.

Yhteysasetukset

J2Chrono ohjelma on asetettava kuuntelemaan ajanottoasemien lähettämiä aikoja seuraavasti.

Timing server.png

Normaalin ajanottopalvelimen ollessa käytössä onnistuu aikojen siirto ajanottoasemilta tuloslaskentaan (J2Chrono) suoralla yhteydellä, jonka asetus ajanottoasemiin on kerrottu alla omassa kappaleessa.

Tilanteessa, jossa suora yhteys ajanottoasemilta laskentaan ei ole mahdollinen, on käytettävä vaihtoehtoa Chronocloud2, joka mahdollistaa tiedonsiirron Internetin välityksellä. Chronocloud2 käyttöön on erillinen ohje ja tässä ohjeessa kerrataan vain suoran yhteyden käyttö.

Ajanottoasemien asetus

Ajanottoasemissa käytettävä ChronoFly ohjelma asetetaan yllä olevaan viimeisen esimerkin mukaisesti seuraavasti.

Asemien lisäys

Kilpailua lisättäessä on muistettava valita kellon tyypiksi sama, kuin tuloslaskentaan on asetettu, mielellään Realtime.

Station competition.png

Asemat lisätään seuraavasti.

Stations.png

Tärkeää on valita jokaiselle lisätylle asemalle oikea aseman tyyppi sekä yksilöivä tunnistenumero aikaisemmin kuvatun mallin mukaisesti. Yksilöivät tunnistenumerot on täsmättävä vastaaviin tuloslaskentaan asetettuihin.

Yhteysasetukset

Aikojen tuloslaskentaan välityksen asetukset löytyvät Aseman asetukset ikkunasta.

Station network.png

Yllä olevassa esimerkissä tuloslaskennan (J2Chrono) tietokoneen IP osoite on 10.1.1.44, jonka tilalle on laitettava toki oikea IP osoite ja varmistettava, että suora yhteys ajanottoaseman tietokoneen ja tuloslaskennan tietokoneen välillä toimii.