ChronoGrid on Enymind Oyn kehittämä rajapinta ja protokolla tulosdatan keskittämiseen ja edelleen välittämiseen päätelaitteille jopa reaaliaikaisesti.

ChronoGridin avulla voidaan julkaista reaaliaikaisia tuloksia internetissä, välittää niitä eteenpäin tekstiviestein, sekä esittää kilpailupaikalla yleisölle screenillä/videotykillä.

Tulosten esittäminen ohjelmalla ChronoLive ja ChronoScreen.

Enymind oma palvelu

Enymindin oman ChronoGrid tulospalvelimen pääsivusto.

http://chrono.enymind.fi/

Tiedonsiirto

Tiedonsiirto tuloslaskentaohjelmalta tulospalveluun tapahtuu XML-formaatissa.

Esimerkkimäärittely

Kilpailutietojen siirto

Lisää tai päivitä:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<chronogrid method="update">
 <competitions>
  <competition competition="1" name="Päitsi 2008" date="28.03.2008" location="Helsinki" />
  <competition competition="2" name="Päitsi 2009" date="28.03.2009" location="Helsinki" />
 </competitions>
</chronogrid>

Poista:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<chronogrid method="delete">
 <competitions>
  <competition competition="1" />
  <competition competition="2" />
 </competitions>
</chronogrid>

Kilpailijatietojen siirto

Lisää tai päivitä:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<chronogrid method="update">
 <competitors>
  <competitor competition="1" competitor="1" number="52" class="A" firstname="Matti" lastname="Meikäläinen" additional="Honda, HeMK" mc="Honda" club="HeMK" sponsor="Enymind Corporation" />
  <competitor competition="1" competitor="2" number="105" class="A" firstname="Seppo" lastname="Pukkila" additional="Suzuki, HMK" mc="Honda" club="HeMK" sponsor="Enymind Corporation" />
  <competitor competition="1" competitor="3" number="174" class="B" firstname="Juha" lastname="Merilä" additional="KTM, KaMoKe" mc="Honda" club="HeMK" sponsor="Enymind Corporation" />
 </competitors>
</chronogrid>

Poista:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<chronogrid method="delete">
 <competitors>
  <competitor competition="1" competitor="1" />
  <competitor competition="1" competitor="2" />
  <competitor competition="1" competitor="3" />
 </competitors>
</chronogrid>

Erätulosten siirto

Lisää tai päivitä:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<chronogrid method="update">
 <results competition="1">
  <competitor competitor="1">
   <round round="1" name="MK1" position="1" result="05:20,88" standing="(1)" />
   <round round="2" name="MK2" position="2" result="05:22,41" standing="(6)" />
   <round round="3" name="MK3" position="3" result="05:29,10" standing="(2)" />
   <additional at="10" other="30" msg="AB" />
  </competitor>
  <competitor competitor="2">
   <round round="1" name="MK1" position="2" result="09:20,88" standing="(2)" />
   <round round="2" name="MK2" position="3" result="09:22,41" standing="(1)" />
   <round round="3" name="MK3" position="4" result="09:29,10" standing="(3)" />
   <additional at="20" other="20" msg="CD" />
  </competitor>
  <competitor competitor="3">
   <round round="1" name="MK1" position="3" result="07:20,88" standing="(7)" />
   <round round="2" name="MK2" position="4" result="07:22,41" standing="(5)" />
   <round round="3" name="MK3" position="5" result="07:29,10" standing="(2)" />
   <additional at="30" other="10" msg="EF" />
  </competitor>
 </results>
</chronogrid>

Tulosten poisto

Poista:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<chronogrid method="delete">
 <results competition="1">
  <result competitor="1" />
  <result competitor="2" />
  <result competitor="3" round="2" />
 </results>
</chronogrid>