Ohjeet ChronoFlyn siirtotiedoston luomiseen Microsoft Excel tai OpenOffice Calc avulla.

Asemasiirtotiedoston luominen

 • Luo zip-tiedosto, joka sisältää tiedostot:
  • common.properties
  • data/jotain/competition.properties

Tiedostojen tiedot

Tietojen tuominen toisesta ohjelmistosta

Käytä tiedostomuunninta osoitteessa: http://wiki.enymind.fi/demo/conv/

CSV-tiedoston luominen

 • Käynnistä Excel tai muu vastaava taulukkolaskentaohjelmisto
 • Luo tyhjään taulukkoon sarakkeet:
 • Normaali vienti:
number name time transponder text
 • Laajennettu vienti:
number name time transponder text lap cumulative
 • Kilpailijoiden vienti:
FIRST_NAME LAST_NAME CLASS NUMBER CITY SPONSOR MAKE CLUB ENGINE EMAIL TRANSPONDER
 • Sarjojen vienti:
POINTS FIRST_NAME LAST_NAME NUMBER CLASS CLUB
 • Tuo taulukkoon osallistujalistat, kukin tieto omaan sarakkeeseena
 • Tallenna tiedosto sekä .xls että .csv muodossa

Sarakkeen tietojen muodot

 • number
Kilpailijanumero, numeromuodossa, väliltä 1-999 (ilman etunollia)
 • name
Kilpailijan nimi, tekstimuodossa
 • time
Kilpailijalle annettu lähtöaika/taukoaika, aikamuodossa HH:MM:SS
 • transponder
Kilpailijalle annettava transponderi, numeromuodossa, väliltä 1-999999 (ilman etunollia)
Tämä on usein sama, kuin kilpailijanumerokin
 • text
Eräkohtainen lisätietoteksti, tekstimuodossa
Käytetään esimerkiksi matka-/aikatietojan tulostamiseen kuitille

Sarakkeiden esimerkkidataa

Siirtotiedosto dataa.jpg

Lisätietoja text-sarakkeesta

 • Esimerkkirivi:
MK 1 AT 1: 30km   0:30h, MK 2 AT 4: 20km   0:35h
 • Rivin kaava:
<erän nimi>: <teksti>, <erän nimi>: <teksti>, <erän nimi>: <teksti>, ...
 • Selitykset:
 • Erän nimi: Erän nimi, niin kuin se ohjelmassakin on kirjoitettu. Huomioi ISOT ja pienet kirjaimet ja välilyönnit!
 • Teksti: Lisätietoteksti
Käytetään esimerkiksi matka-/aikatietojan tulostamiseen kuitille eräkohtaisesti

Tallentaminen CSV-muodossa

 • Valitse Tallenna nimellä
 • Valitse tiedostomuodoksi .csv
 • Valitse sarakkeen erotusmerkiksi puolipiste ; ja tekstin erotusmerkiksi <ei mitään>
 • Tallenna haluamallasi nimellä

Esimerkki CSV-tiedosto

number;name;time;transponder;text
1;Juho;16:00:00;1;MK 1 AT 1: 30km   0:30h, MK 2 AT 4: 20km   0:35h
2;Pasi;16:00:00;2;
3;Matti;18:00:00;3;MK 5: 30km   0:30h
4;Sami;18:00:00;4;MK 5: 30km   0:30h
5;Minni;18:00:00;5;MK 5: 30km   0:30h