Aluksi kannattaa olla varma termeistä:

  • J2Chrono - tuloslaskentaohjelma, joka on käynnissä yhdellä tietokoneella kilpailun tuloslaskentakeskuksessa
  • ChronoFly - asemaohjelma, joka on käynnissä jokaisella kilpailun ajanottoasemalla (lähtö, maali, väliajat)
  • IP-osoite - tietokoneen verkko-osoite, yleensä muotoa 192.168.0.x, jossa x on numero 1-254
  • Palomuuri - tietokoneohjelma, joka yleensä oletuksena estää verkkoyhteydet turvallisuussyistä

Kooste

Tuloslaskenta kooste.png

Tuloslaskenta

IP-osoite

Aluksi on syytä selvittää, että tuloslaskentakoneessa on kiinteä IP-osoite. Jos näin ei ole, on se laitettava ennen kaikkea muuta.

Osoitteeksi voi laittaa vaikka 192.168.0.10

Palomuuri

Lue ensin Firewall requirements (in English).

Ajanotto-data kulkee TCP portissa 5492. Jotta ajanottoasemat voivat olla yhteydessä tuloslaskentaohjelmaan, on käyttöjärjestelmän palomuuriin avattava riittävä pääsy tähän porttiin. Ilman palomuurin avausta asemat eivät voi keskustella tuloslaskentaohjelman kanssa.

Eri palomuuriohjelmistoja on todella paljon erilaisia. Usein myös virustentorjuntaohjelmistot pitävät sisällään palomuurin. Ohjeet kunkin asetuksiin löytyvät valmistajan ohjeesta. Kuitenkin lähes kaikki palomuurit estävät oletusasetuksilla uudet yhteyspyynnöt sisäänpäin.

Toinen vaihtoehto on kytkeä koko palomuuri pois käytöstä ajanottotoimintojen ajaksi. Palomuuri kannattaa kuitenkin pitää aina päällä, jos tietokone on samalla yhteydessä Internetiin.

Windows 7,8,10 osalta palomuurin saa kytkettyä pois näin http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows/turn-windows-firewall-on-off

J2Chrono

Tuloslaskentaohjelma asetetaan vastaanottamaan ajat asemilta asettamalla ajanottopalvelin päälle ohjelman asetuksista. Asetuksien jälkeen tuloslaskentaohjelma on käynnistettävä uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen huomaa myös vihreä kuvake ajanottopalvelimen kohdalla ohjelman ikkunan alareunassa.

Tuloslaskenta palvelin.png

Verkko

Jotta eri koneet ja lukijat voivat keskustella keskenään, on ne laitettava myös fyysisesti samaan verkkoon. Tämä käy verkkokaapeleiden (ethernet cable) ja verkkokytkimen (ethernet switch) avulla. Kytkimeksi kannattaa valita tavallinen kytkin, eikä reititintä, sillä reititintä joutuu usein konfiguroimaan, jotta se alkaa toimimaan halutulla tavalla. Tavallinen kytkin päästää kaiken liikenteen lävitseen ilman konfigurointia.

Asemat

Asemaohjelmat jokaisella kilpailun ajanottoasemalla (lähtö, maali, väliajat) keskustelevat verkon yli tuloslaskentaohjelman kanssa.

Asematietokoneiden IP-osoitteilla ei ole väliä, kunhan ne ovat samassa aliverkossa, kuin tuloslaskentaohjelman kone. Jos näin ei ole, katso ylempää ohje kiinteän IP-osoitteen asettamiseen.

Hyvä osoite on asemalle vaikka 192.168.0.30 ensimmäiselle, 192.168.0.31 toiselle, jne. Kahdella koneella ei kuitenkaan saa olla samaa osoitetta.

Aseman tietokoneen palomuuria ei tarvitse säätää, sillä kaikki palomuurit päästävät oletusasetuksilla uudet yhteyspyynnöt ulospäin.

ChronoFly

Asemaohjelma asetetaan lähettämään ajat tuloslaskentaan kertomalla sille tuloslaskentakoneen IP-osoite aseman asetuksista.

Samalla koneella

Jos asemaohjelmaa on tarkoitus käyttää samalla koneella tuloslaskentaohjelman kanssa, voidaan käyttää IP-osoitetta localhost aseman asetuksissa. Tämä localhost -termi tarkoittaa "tämän tietokoneen osoite".

Asema yhteys ip.png

Lukijat

Lukijat ovat myös osa aliverkkoa, aivan kuten tuloslaskentakone ja ajanottoasemat.

Kaikki Enymindin toimittamat lukijat käyttävät IP-osoittetta 192.168.0.29 Lukijan saa yhdistettyä asemaohjelmaan kertomalla lukijan osoitteen aseman asetuksista.

Asema lukija.png

Toinen J2Chrono

Tuloslaskentaohjelma tukee myös toimimista "orja"-tilassa (slave). Tällöin verkossa on yksi isäntä (master) -tuloslaskentaohjelma ja yksi tai useampia orja-tuloslaskentaohjelmia.

Isäntä

Siihen koneeseen, josta halutaan tehdä isäntä-tuloslaskenta, laitetaan J2Chrono ohjelman asetuksista päälle asetus "Toimi tietokantapalvelimena".

J2chrono master.png

Orja(t)

Niille koneille, jotka halutaan toimiman tuloslaskennan orja-tilassa, asetetaan päälle asetus "Käytä etätietokantaa" ja tietokannan osoitteeseen isäntäkoneen IP-osoite.

Orjatietokoneiden IP-osoitteilla ei ole väliä, kunhan ne ovat samassa aliverkossa, kuin tuloslaskentaohjelman kone. Jos näin ei ole, katso ylempää ohje kiinteän IP-osoitteen asettamiseen.

J2chrono slave.png