Revision as of 17:44, 5 April 2017 by Enymind (Talk | contribs)

Tämä sivu käsittelee J2Chrono ohjelmaan luotavia liitännäisiä. Liitännäisillä voidaan kasvattaa ohjelman ominaisuuksia.

Liitännäiset kirjoitetaan JavaScript kielellä. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/JavaScript

Esimerkkejä

HTML liitännäinen

Esimerkki HTML -tulosteita luovasta liitännäisestä.

HTML -liitännäisillä voidaan luoda hyvinkin monimutkaisia rakenteita ja tyylejä, kuten taulukoita ja listoja. Voit käyttää hyväksesi mitä tahansa HTML -kielen merkkauksia.

Lue lisää: http://fi.wikipedia.org/wiki/HTML

Valmiita liitännäisiä: https://github.com/enyone/chrono-plugins

Esimerkkiliitännäinen: demoplugin_html.js

Esimerkkituloste

Passing times:

23:34:03.421
23:34:19.996
23:34:26.944
23:54:31.672
23:54:42.103
02:40:26.316

Selected option: -1 which does not exist 

LIST liitännäinen

Esimerkki taulukoita luovasta liitännäisestä.

LIST -liitännäisten avulla luodaan staattisia taulukoita. J2Chrono lisää taulukoihin automaattisesti mm. sarakejärjestelijän ja tulostusasetukset.

Esimerkkiliitännäinen: demoplugin_list.js

Esimerkkituloste

Demolist.png

Luominen

 • Luo tyhjä tiedosto tiedostopäätteellä .js
 • Kirjoita tiedostoon määrittelyn mukaiset metodit ja toiminnallisuus tai käytä apuna tyhjää liitännäistä: empty_plugin.js
 • Lataa .js tiedosto käyttöön J2Chrono -ohjelman valikosta Tiedosto->Asetukset->Liitännäiset

JSON API

Käyttääksesi tätä APIa sinun tulee käynnistää http tulospalvelin sekä ottaa liitännäiset käyttöön J2Chrono ohjelman asetuksista.

API on käytettävissä osoitteessa: http://localhost:8080/api/json

Parametrit

Esimerkkituloste

[ [
 [ "Mattinen, Matti","","1","2","SM","1","00:00:07.000","1.0","","00:00:00.000","00:00:00.000","0.0" ],
 [ "Tepponen, Teppo","","2","4","SM","2","00:00:04.000","0.0","","00:00:00.000","00:00:00.000","0.0" ]
] ]

APIn metodit

Käytössä olevat invoke ja invokeWith metodit. Nämä ovat käytettävissä sekä liitännäisissä että JSON APIssa.

getRounds

Palauttaa kaikki erät 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 id  1 name  2 time  3 sequence  4 start  5 stop  6 part

getPassings

Palauttaa kaikki erän/kilpailun ohitukset 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 id  1 transponder  2 name  3 time  4 strength  5 noise  6 hits  7 lap

getRoundLaptimes

Palauttaa kilpailijoiden kierrosajat 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 lap  7 gap

getEnduroGapTimes

Palauttaa kilpailijoiden reittiajat 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 lap  7 gap

getCompetitionResults

Palauttaa reittikilpailun tulokset 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 total  7 laps
8 penalties  9 penalties_time  10 dns_time  11 penalties_laps

getRoundResults

Palauttaa erän tulokset 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 total  7 laps
8 penalties  9 penalties_time  10 dns_time  11 penalties_laps

getRoundsPoints

Palauttaa yhteenlasketut pisteet 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 penalties  7 total_time
8 parts  9 total  10 penalties_time  11 penalties_laps

getRoundsPointsAsTime

Palauttaa yhteenlasketut ajat 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 penalties  7 total_time
8 parts  9 total  10 penalties_time  11 penalties_laps

getRoundsPointsAsLaps

Palauttaa yhteenlasketut kierrokset 2-uloitteisessa taulukossa.

Taulukon indeksit:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 penalties  7 total_time
8 parts  9 total  10 penalties_time  11 penalties_laps

getRoundLaptimesWithSectorTimes

Palauttaa kilpailijoiden kierrosajat ja väliajat 2-uloitteisessa taulukossa. "sector" on luku 1,2,3.. joka on normaalissa kierrosajassa tyhjä.

List indexes:

0 name  1 additional  2 number  3 competitorId  4 class  5 transponder  6 lap  7 gap  8 sector