Revision as of 14:09, 13 March 2021 by Enymind (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tunneliyhteyden ottaminen asemaan

Ota SSH-yhteys asemassh palvelimeen omalla käyttäjälläsi (kysyy salasanan):

ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:localhost:5900

... jolloin tulostaa seuraavaa:

kayttaja@asemassh.enymind.net's password: ****
Last login: Wed Mar 10 13:39:09 2021 from 1.2.3.4
Found ssh-agent /tmp/ssh-YZthHEaE6esd/agent.988
2048 SHA256:JdCPpp5ybioOgPkjpan0C0EHSnkY2xAF6w2EwX5/gZQ .ssh/id_asemassh (RSA)
Tunnels:
03
06
12

Tunnel no.?

VNC-yhteys

Anna listatuista tunneleista sen numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa VNC (v):

Tunnel no.? 06
VNC (v) or SSH (s)? v

Jätä tämän jälkeen tämä pääteyhteys tähän tilaan.

Avaa omalle koneellesi toinen pääte ja käynnistä VNC-asiakasohjelma:

vncviewer localhost

Kun lopetat VNC-asiakasohjelman käytön, katkeaa samalla myös tunneliyhteys.

SSH-yhteys

Anna listatuista tunneleista sen numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa SSH (s):

Tunnel no.? 06
VNC (v) or SSH (s)? s

Tämän jälkeen avautuneesta kehotteesta voit nyt käyttää pääteyhteyttä.

Ongelmanratkaisua

Annettu tunneliyhteys ei ole toimintakuntoinen

Jos saat tämän tulostuksen, tunneliyhteys ei ole toimintakuntoinen:

ssh: connect to host 127.0.0.1 port 2206: Connection refused
No alive tunnel to salkku6
Connection to asemassh.enymind.net closed.

Tarkista että aseman tietokone pääsee Internetiin.

Asemassh avaimen käyttö ei onnistu

Jos saat tämän tulostuksen, asemassh avaimen käyttö ei onnistu:

Last login: Wed Mar 10 13:39:09 2021 from 1.2.3.4
Agent pid 1029
Enter passphrase for .ssh/id_asemassh:

Ota yhteyttä ylläpitoon.