Revision as of 12:33, 13 March 2021 by Enymind (Talk | contribs) (Created page with "==Tunneliyhteyden ottaminen asemaan== Ota SSH-yhteys asemassh palvelimeen omalla käyttäjälläsi (kysyy salasanan): ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:loca...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tunneliyhteyden ottaminen asemaan

Ota SSH-yhteys asemassh palvelimeen omalla käyttäjälläsi (kysyy salasanan):

ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:localhost:5900

... jolloin tulostaa jotain seuraavaa:

kayttaja@asemassh.enymind.net's password: ****
Last login: Wed Mar 10 13:39:09 2021 from 1.2.3.4
Found ssh-agent /tmp/ssh-YZthHEaE6esd/agent.988
2048 SHA256:JdCPpp5ybioOgPkjpan0C0EHSnkY2xAF6w2EwX5/gZQ .ssh/id_asemassh (RSA)
Tunnels:
03
06
12

Salkku no.?

VNC-yhteys

Anna listatuista tunneleista sen salkun numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa VNC (v):

Salkku no.? 06
VNC (v) or SSH (s)? v

Käynnistä VNC-asiakasohjelma omalla koneellasi:

vncviewer LowColorLevel=0 localhost

SSH-yhteys

Anna listatuista tunneleista sen salkun numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa SSH (s):

Salkku no.? 06
VNC (v) or SSH (s)? s

Tämän jälkeen avautuneesta kehotteesta voit nyt käyttää pääteyhteyttä asemaan.