(Created page with "==Tunneliyhteyden ottaminen asemaan== Ota SSH-yhteys asemassh palvelimeen omalla käyttäjälläsi (kysyy salasanan): ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:loca...")
 
 
Line 5: Line 5:
 
  ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:localhost:5900
 
  ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:localhost:5900
  
... jolloin tulostaa jotain seuraavaa:
+
... jolloin tulostaa seuraavaa:
  
 
  kayttaja@asemassh.enymind.net's password: ****
 
  kayttaja@asemassh.enymind.net's password: ****
Line 16: Line 16:
 
  12
 
  12
 
   
 
   
  Salkku no.?
+
  Tunnel no.?
  
 
===VNC-yhteys===
 
===VNC-yhteys===
  
Anna listatuista tunneleista sen salkun numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa VNC (v):
+
Anna listatuista tunneleista sen numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa VNC (v):
 
   
 
   
  Salkku no.? 06
+
  Tunnel no.? 06
 
  VNC (v) or SSH (s)? v
 
  VNC (v) or SSH (s)? v
  
Käynnistä VNC-asiakasohjelma omalla koneellasi:
+
Jätä tämän jälkeen tämä pääteyhteys tähän tilaan.
  
  vncviewer LowColorLevel=0 localhost
+
Avaa omalle koneellesi toinen pääte ja käynnistä VNC-asiakasohjelma:
 +
 
 +
  vncviewer localhost
 +
 
 +
Kun lopetat VNC-asiakasohjelman käytön, katkeaa samalla myös tunneliyhteys.
  
 
===SSH-yhteys===
 
===SSH-yhteys===
  
Anna listatuista tunneleista sen salkun numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa SSH (s):
+
Anna listatuista tunneleista sen numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa SSH (s):
 
   
 
   
  Salkku no.? 06
+
  Tunnel no.? 06
 
  VNC (v) or SSH (s)? s
 
  VNC (v) or SSH (s)? s
  
Tämän jälkeen avautuneesta kehotteesta voit nyt käyttää pääteyhteyttä asemaan.
+
Tämän jälkeen avautuneesta kehotteesta voit nyt käyttää pääteyhteyttä.
 +
 
 +
===Ongelmanratkaisua===
 +
 
 +
====Annettu tunneliyhteys ei ole toimintakuntoinen====
 +
 
 +
Jos saat tämän tulostuksen, tunneliyhteys ei ole toimintakuntoinen:
 +
 
 +
ssh: connect to host 127.0.0.1 port 2206: Connection refused
 +
No alive tunnel to salkku6
 +
Connection to asemassh.enymind.net closed.
 +
 
 +
Tarkista että aseman tietokone pääsee Internetiin.
 +
 
 +
====Asemassh avaimen käyttö ei onnistu====
 +
 
 +
Jos saat tämän tulostuksen, asemassh avaimen käyttö ei onnistu:
 +
 
 +
Last login: Wed Mar 10 13:39:09 2021 from 1.2.3.4
 +
Agent pid 1029
 +
Enter passphrase for .ssh/id_asemassh:
 +
 
 +
Ota yhteyttä ylläpitoon.

Latest revision as of 14:09, 13 March 2021

Tunneliyhteyden ottaminen asemaan

Ota SSH-yhteys asemassh palvelimeen omalla käyttäjälläsi (kysyy salasanan):

ssh kayttaja@asemassh.enymind.net -p 6278 -L 5900:localhost:5900

... jolloin tulostaa seuraavaa:

kayttaja@asemassh.enymind.net's password: ****
Last login: Wed Mar 10 13:39:09 2021 from 1.2.3.4
Found ssh-agent /tmp/ssh-YZthHEaE6esd/agent.988
2048 SHA256:JdCPpp5ybioOgPkjpan0C0EHSnkY2xAF6w2EwX5/gZQ .ssh/id_asemassh (RSA)
Tunnels:
03
06
12

Tunnel no.?

VNC-yhteys

Anna listatuista tunneleista sen numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa VNC (v):

Tunnel no.? 06
VNC (v) or SSH (s)? v

Jätä tämän jälkeen tämä pääteyhteys tähän tilaan.

Avaa omalle koneellesi toinen pääte ja käynnistä VNC-asiakasohjelma:

vncviewer localhost

Kun lopetat VNC-asiakasohjelman käytön, katkeaa samalla myös tunneliyhteys.

SSH-yhteys

Anna listatuista tunneleista sen numero johon haluat yhdistää, sekä yhteystapa SSH (s):

Tunnel no.? 06
VNC (v) or SSH (s)? s

Tämän jälkeen avautuneesta kehotteesta voit nyt käyttää pääteyhteyttä.

Ongelmanratkaisua

Annettu tunneliyhteys ei ole toimintakuntoinen

Jos saat tämän tulostuksen, tunneliyhteys ei ole toimintakuntoinen:

ssh: connect to host 127.0.0.1 port 2206: Connection refused
No alive tunnel to salkku6
Connection to asemassh.enymind.net closed.

Tarkista että aseman tietokone pääsee Internetiin.

Asemassh avaimen käyttö ei onnistu

Jos saat tämän tulostuksen, asemassh avaimen käyttö ei onnistu:

Last login: Wed Mar 10 13:39:09 2021 from 1.2.3.4
Agent pid 1029
Enter passphrase for .ssh/id_asemassh:

Ota yhteyttä ylläpitoon.