Tulospalvelusta yleensä

Automaattisen sähköisen tulospalvelujärjestelmän tuominen mukaan kilpailutoimintaan eroaa lyijykynällä käsin tehtävästä tulospalvelusta monin tavoin. Tässä muutamia eri kokonaisuuksia, joihin kilpailunjärjestäjän on kiinnitettävä huomiota ennen kilpailutapahtumaa.

 1. Laitteiden huolto, kuljetus ja varastointi
 2. Tulospalvelun toimitsijoiden organisoituminen ja perehdytys ennen kilpailua
 3. Kilpailun ja osallistujien tietojen kerääminen ja syöttäminen järjestelmään
 4. Kilpailupaikan yhden ajanottopisteen rakentaminen ja purkaminen laitetasolla
 5. Kilpailun aikana toimiminen ja tulosten julkaisu kilpailun jälkeen
 6. Monimutkaisemman kilpailun usealla ajanottopisteellä läpi vieminen


Tämä aloitusopas tarjoaa tietoa yllä luetelluista kohdista kohtiin 3. ja 5. Myös kaikki muut osa-kokonaisuudet on oltava kilpailunjärjestäjällä hallinnassa, jotta tulospalvelun läpivienti kilpailussa onnistuu ongelmitta.


ChronoFly ensimmäinen käynnistys

Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, se kysyy itselleen aseman tunnistetta ja rekisteröintitietoja. Aseman tunnisteenksi voi tässä kohtaa valita minkä vain ja sen voi muuttaa jälkeen päin tarpeen tullen. Tarvittavat rekisteröintitiedot ovat samat, kuin mitä tarvitaan support.enymind.fi palveluun kirjauduttaessa.

Toimenpiteet ennen kilpailua

Ennen ohjelmaan perehtymistä on syytä tarkastaa muut kilpailupaikalla tarvittavat oheislaitteet. Näistä lisää omissa artikkeleissaan.

Ohjelmaan on mahdollista luoda kilpailun vaatimat asetukset etukäteen tai vaihtoehtoisesti vasta kilpailupaikalla. Se kumpaa tapaa on käytetty, ilmoitetaan henkilökunnalle ennen kilpailun alkua ja ajanottoaseman paikanpäällä perustamista. Ohjelma myös muistaa vanhat asetuksensa edellisestä kilpailusta. Jos on kyseessä ohjelman ensimmäinen käynnistyskerta, täytyy asetukset asettaa ennen ohjelman varsinaista käyttöä.

Tästä lisää kohdassa Asetusten luominen.

Tietokoneen kellon asettaminen

Tietokoneen kello voidaan asettaan aikaa ohjelman avulla valokosta Asetukset->Aseta aika. Mitä tarkemmin kellon saa aikaan, sitä tarkemmat tulosket on mahdollista tuottaa.

Ohjelman toiminta

Ohjelman käynnistäminen

Ohjelman käynnistämistä varten on luotu tavittavat pikakuvakkeet käyttöjärjestelmän työpöydälle tai vaihtoehtoisesti käynnistävalikkoon, tai molempiin. Ohjelma lähtee käyntiin kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

Kilpailun luominen

Jos halutaan luoda uusi kilpailu, tai yhtään kilpailua ei ole vielä luotu, uusi kilpailu voidaan luoda valikosta Tiedosto->Uusi kilpailu

Kilpailun luominen tapahtuu velhon avustuksella. Lisätietoja kentistä kohdassa Kilpailun asetukset.

Siirtotiedostot

 • Tuoda valmiita aikoja ohjelmaan, Tiedosto->Tuo aikoja tiedostosta
 • Tuoda valmiita aikoja ja lisätietoja kilpailijakohtaisesti kilpailun luonnin yhteydessä, Lataa säännöt tiedostosta

Asetusten luominen

Jos ohjelmaan on luotu asetukset etukäteen, voidaan ohittaa tämä kohta ja siirtyä suoraan kohtaan Kilpailun aloittaminen.

Ohjelman asetukset

Ohjelman asetuksista pääset muokkaamaan itse ohjelman asetuksia. Ohjelman asetuksista ei löydy kilpailukohtaisia asetuksia. Asetuksiin pääsee käsiksi valikosta Asetukset->Ohjelman asetukset


Yleiset

 • Aseman tunniste: Aseman yksilöivä tunniste, jokaisella asemalla tämä on oltava eri, jotta asemat voidaan tunnistaa.
 • Kieli: Ohjelman kieli.
Oletusasetus: fi_FI
 • Taulukon sarakkeet: Näyät/piilota halutut sarakkeet
 • Rekisteröinti: Rekisteröintitiedot
Ohjelma toimii käsikäytöllä ilman rekisteröintiä. Oheislaitteiden, kuten lukijan, käyttö vaatii ohjelman rekisteröimisen.


Lukija

 • Laite: Lukijalaitteen ajuri. Valitaan sen mukaan, mitä lukijaa käytetään.
 • Sarjaportti: Jos lukija on sarjaportin kautta liitettävä, asetetaan tähän käytettävä sarjaportti.
 • Nopeus: Käytettävän sarjaportin nopeus.
Oletusasetus: 9600
 • IP-osoite: Jos lukija on ethernet-portin kautta liitettävä, asetetaan tähän lukijan osoite.
 • TCP-portti: Ethernetissä käytettävä TCP-portti.
 • Rekisteröintitiheys: Aika sekunteina, kuinka usein sama tagi luetaan lukukentästä.
Oletusasetus: 60
 • Antennit: Käytettävät antennit (järjestelmissä, joissa useita antenneja)
 • Lähetysteho: Lukijassa käytettävä radion lähetysteho
 • Kellon lähde: Käytettävä kellon lähde (lukijan sisäinen kello/ajanotto-tietokoneen kello)
 • Tunnisteen muoto: Muoto, jolla luettavat tunnisteet on kirjoitettu.
Oletusasetus: DESIMAL
 • Salli nollatransponderi: Tunnistetaanko myös ohjelmoimattomat transponderit (lukeutuvat ohjelmaan kilpailijanumerolla 0)
Oletusasetus: Ei ruksia
 • Salli etuilevat transponderit: Tunnistetaanko transponderit kilpailijanumerolla, jotka ilmestyvät ennen etukäteen asetettua kilpailijan lähtöaikaa
Oletusasetus: Ei ruksia
 • Tagin data käänteinen: Tagiin kirjoitetun datan muoto (MSB/LSB)
Oletusasetus: Ei ruksia (eli MSB)


Tekstiviestit

Käytössä / Ei käytössä
 • Numero: GSM-numero, johon tulokset lähetetään tekstiviestien avulla. Asetetaan kansainvälisessä muodossa +358XXYYYYYYY
 • Riviä per. viesti: Määrittää kuinka monta aikaa yhden viestin mukana lähetetään. Jos käytetään tavallisia tekstiviestijä, maksimi on 10.
 • Ajuri: Ajuri viestien lähetykseen. Riippuu käyttöjärjestelmästä. Linuxissa smstools
 • Viestin muoto: Muoto, jossa viesti lähetetään. Riippuu vastaanottavasta päästä.
 • Ohilähetysviive: Viive sekunteina joka odotetaan, jonka jälkeen lähetetään silti, vaikka tarvittavaa rivimäärää aikoja ei ole kertynyt.
Oletusasetus: 400


TCP/IP

Käytössä / Ei käytössä
 • IP-osoite: Osoite, johon aikoja lähetetään verkon yli, esimerkiksi tulospalveluohjelmisto J2Chrono.
 • Protokolla: Muoto, jota käytetään aikojen lähettämiseen.
 • Kohde: Kohde, jodon data lähetetään ko. osoitteeseen.
 • Salasana: Kohteeseen lähetykseen tarvittava salasana.
 • Aikaraja: Kohteen saavuttamisen aikakatkaisuraja (koska luovutetaan, jos huono verkkoyhteys).
 • WebSocket käytössä: Sallitaanko ohjelman ohjaaminen verkosta käsin WebSocket rajapinnan kautta.


Tulostin

Käytössä / Ei käytössä
 • Sarjaportti: Jos kirjoitin on sarjaportin kautta liitettävä, asetetaan tähän käytettävä sarjaportti.
 • Protokolla: Käytettävä protokolla, eri tulostimelle omansa.
 • Otsikkoteksti: Teksti, joka kirjoitetaan tulosteen yläreunaan.
 • Pohjateksti: Teksti, joka kirjoitetaan tulosteen alareunaan. (esim. keskeytysnumero 040 123 4321)


IR

Käytössä / Ei käytössä
 • Sarjaportti: Varmistuslaitteen sarjaportti (esimerkiksi infrapunavalokennot).
 • Protokolla: Käytettävä varmistuslaitteen protokolla.
 • Tarkastusväli: Kuinka usein varmistuslaitteelta luetaan tila.


Varmistus

Käytössä / Ei käytössä
 • Polku: Paikka, jokon varmuuskopiotiedosto kirjoitetaan. Täytyy sisältää tiedoston. Tallennetaan zip-muodossa. (Esim: /tmp/backup.zip)
 • Sääntö: Kertoo, misstä tapauksissa varmuuskopio tallennetaan. Read = Transponderilukeman tullessa, Time = Minuutin vaihtuessa
 • Tarkastusväli: Kertoo, kuinka mones kerta varmuuskopion tallennus tehdään. (Esim: 5 = Joka 5 kerta)


Kilpailun asetukset

Kilpailun asetuksista pääset muokkaamaan valittuna olevan kilpailun asetuksia. Asetuksiin pääsee käsiksi valikosta Asetukset->Kilpailun asetukset


Yleiset

 • Kilpailun nimi: Kilpailulle annettu nimi. (esim. Numibia 2009)
 • Kellon tyyppi: Kilpailussa käytettävä aikamuoto; Real time (oikea kellonaika) / Timer (nollasta lähtevä juokseva aika)
 • Transponderilukija käytössä: Määrittää, käytetäänkö kilpailupaikalla transponderilukijaa vai vaihtoehtoisesti käsinsyöttöä.
 • Viiverajoitin käytössä: Määrittää, varoitetaanko käyttäjää, jos lukemia tulee liian usein. Käytetään vain lähdössä.
 • Odota ohitusta: Määrittää, odotetaanko lukemaa, ennen kuin ruvetaan lähettämään uutta kilpailijaa.
Oletusasetus: Ei ruksia
 • Hyväksy puuttuvat ajat automaattisesti: Määrittää, hyväksytäänkö puuttuvat ajat automaattisesti. Siirtää käsiajoista virallisiin aikoihin puuttuvat ajat.
Oletusasetus: Ruksi
 • Hyväksy useampi käsiaika: Hyväksytäänkö samalle kilpailijanumerolle useampi käsiaika saman aseman aikana.
 • Lähtöväli: Määrittää, kuinka tiheästi järjestelmä lähettää kilpailijoita (kuinka monen sekunnin välein).
 • Lyhin huoltoaika: Kilpailijan lyhin mahdollinen toivottu huoltoaika
 • Lataa säännöt tiedostosta: Ladattava lähtöaikatiedosto. Käytetään, kun halutaan laskea uusi lähtöaika automaattisesti (tauko-at).


Lähtövalon viiveet

 • Lähetysvalo käytössä: Määrittää, käytetäänkö kilpailupaikalla lähetysvaloa. Lähetysvalo korvaa lähettäjän (henkilön).
 • Vilkkuu ennen lähtöä: Määrittää lähtövalon vilkkumisajat (palaa X sekuntia ennen lähetystä, jonka jälkeen sammuu).
 • Palaa ennen lähtöä: Määrittää lähtövalon vilkkumisajat (palaa X sekuntia ennen lähetystä, jonka jälkeen sammuu).
 • Lähtövalon käänteinen toiminta: Vaihtaa valoa ohjaavan laitteen toiminnan käänteiseksi (relekäytössä NC/NO)


Asemat

 • Nimi: Uuden luotavan aseman nimi.
Oltava muotoa (MK): <nimi> <numero> <vaihtoehtoinen tarkenne>
Esimerkki: MK 1 Laakso
Oltava muotoa (MK+AT): <nimi> <numero> <nimi> <numero> <vaihtoehtoinen tarkenne>
Esimerkki: MK 2 AT 4 Lappi
 • Aseman tyyppi: Uuden luotavan aseman tyyppi.
Kahden edellisen kentän täytön jälkeen asema lisätään Lisää painikkeella. Taulukosta valittu asema poistetaan Poista painikkeella. Aseman nimeä voi muokata myös suoraan taulukosta.
 • Muu teksti: Kirjoitetaan tulosteeseen.
 • Tunnistenumero: Tunnistenumero aseman yhdistämiseen J2Chrono ohjelman kanssa sinne määriteltyihin vastaaviin.


Asemien tyypit

 • Maastokoe - Maali: Pelkkä maastokokeen maali, vain aikojen luku ja lähetys eteenpäin.
 • Maastokoe - Tauko-AT: Maastokokeen maali, aikojen luku ja lähetys eteenpäin + uusien tauolta lähtöaikojen laskenta/kuittitulostus ja lähetys eteenpäin, ei normaalia AT toiminnallisuutta
 • Maastokoe - Lähtö: Pelkkä maastokokeen lähtö, aikojen luku ja lähetys eteenpäin + lähtövalon ohjaus
 • Maastokoe + AT-asema - Maali: Maastokokeen maali, aikojen luku ja lähetys eteenpäin + aikatarkastusaikojen laskenta/kuittitulostus ja lähetys eteenpäin
 • Maastokoe + AT-asema - Lähtö: Maastokokeen lähtö, aikojen luku ja lähetys eteenpäin + aikatarkastusaikojen laskenta/kuittitulostus ja lähetys eteenpäin
 • AT asema - Tauko-AT: Pelkkä uusien tauolta lähtöaikojen laskenta/kuittitulostus ja lähetys eteenpäin, ei normaalia AT toiminnallisuutta
 • AT asema - Jako: Pelkkä uusien luokkakohtaisten lähtöaikojen laskenta/kuittitulostus ja lähetys eteenpäin, ei normaalia AT toiminnallisuutta
 • AT asema - Normaali: Pelkkä aikatarkastusaikojen laskenta/kuittitulostus ja lähetys eteenpäin
 • Motocross - Maali: Pelkkä aikojen luku ja lähetys eteenpäin


Kilpailun aloittaminen

Ennen kilpailun aloittamista on hyvä varmistaa, että kaikki oheislaitteet on kytketty oikein. Kytkennöistä lisää omissa artikkeleissaan.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen varmistetaan, että oikea kilpailu ja asema on valittuna. Jos valittu kilpailu ei ole oikea, voidaan se vaihtaa joko kilpailun pikavalinnasta tai valikosta Tiedosto->Kilpailujenhallinta. Aseman vaihtaminen tapahtuu pikavalinnan avulla. Pikavalinta löytyy ohjelman yläosasta isojen toimintopainikkeiden yläpuolelta.

Kun oikea kilpailu ja asema on valittu, jäädään odottamaan kilpailun alkua. Jos käytössä on kellotyyppi Real time, voidaan kilpailu aloittaa heti painamalla toimintopainiketta Aloita tai näppäimistön funktiopainiketta F5. Jos käytössä on kellotyyppi Timer, kilpailu aloitetaan vasta, kun asema on alkanut (sekunnilleen samalla hetkellä). Aloita -painike muuttuu turkoosin väriseksi, kun kilpailu on aloitettu.


Kilpailun aikana

Transpondereilta luetut ajat ilmestyvät automaattisesti vasempaan taulukkoon. Käsin otetut vara-ajat ilmestyvät oikeaan taulukkoon. Käsiaika otetaan samalla hetkellä, kun kilpailija ohittaa transponderlukulaitteen. Jos transponderlukija ei ole käytössä, otetaan kaikki ajat käsin. Käsiaika rekisteröidään painamalla toimintopainiketta Ohitus tai näppäimistön funktiopainiketta F1 tai näppäimistön painiketta Ctrl.

Transponderlukijaa käytettäessä käsi-ajanotto ei ole pakollinen, mutta suotavaa aikojen kirjautumisvarmuuden parantamiseksi.

Tilanteessa, jossa transponderlukija ei rekisteröi ohi menevää kilpailijaa, voidaan käsin otettu aika siirtää vasempaan "virallisten aikojen" taulukkoon painamalla toimintopainiketta Hyväksy tai näppäimistön funktiopainiketta F7. Ajan siirtäminen edellyttää, että käsi-ajalle on syötetty sekä aika, että kilpailijan tunniste (kilpailijanumero). Ennen käsi-ajan hyväksymistä voi sekä aikaa että kilpailijanumeroa voi vapaasti muokata oikeanpuoleisessa taulukossa. Tämä tapahtuu kaksoisklikkaamalla haluttua arvoa.

Kilpailijatunnisteen voi syöttää käsi-ajalle joko ennen tai jälkeen ajan rekisteröimistä. Ennen ajan rekisteröimistä kilpailijatunniste voidaan syöttää numeronäppäimillä, jonka jälkeen se siirtyy automaattisesti rekisteröityyn aikaan, kunnes sille on annettu aika. Jos tunniste halutaan syöttää rekisteöinnin jälkeen, voidaan se lisätä jälkeenpäin rekisteröityyn aikaan kaksoisnapauttamalla haluttua taulukon solua.

Aikaisemmin otettu transponder/käsiaika voidaan jälkikäteen hylätä valitsemalla haluttu aika taulukosta ja sen jälkeen painamalla toimintopainiketta Hylkää tai näppäimistön funktiopainiketta F3. Tällä tavalla voidaan myös muokata transponderaikoja; ensin transponderaika hylätään, jolloin se siirtyy käsi-aikojen puolelle, jonka jälkeen sitä voidaan muokata ja muokkaamisen jälkeen palauttaa takaisin transponderaikoihin hyväksymällä aika.

Jokaista taulukon aikaa (riviä) merkitään kuvakkeella:


Vasen taulukko

 • Vihreä: Aika on lähetetty tuloslaskentaan.
 • Keltainen: Aika odottaa lähetystä tuloslaskentaan.


Oikea taulukko

 • Vihreä: Aika on hyväksytty mukaan tuloksiin.
 • Keltainen: Aika vaatii huomiota; aika tai kilpailijatunnus puuttuu.
 • Sininen: Aika on informatiivinen, joka on jätetty varalle.
 • Punainen: Aika on hylätty. Hylättyä aikaa ei voi enää hyväksyä eikä muokata.

Kilpailun/erän loputtua

Ennen kilpailun loppua on syytä terästäytyä jo valmiiksi, jotta viimeisetkin ajat saadaan talteen. Vasta, kun viimeinenkin kilpailija on varmasti saanut itselleen ajan, voidaan aloittaa seuraavat toimenpiteet:

 • Tarkista ensimmäiseksi, että kaikki vasemmanpuoleisessa taulukossa olevat ajat ovat merkattu lähetetyiksi (vihreä kuvake).
Huom: Jos näin ei ole, loput ajat täytyy lähettää käsin. Tämä onnistuu valitsemalla valikosta Tiedosto->Lähetä pakettidata tai Tiedosto->Lähetä tekstiviestit riippuen kumpi tekniikka on käytössä. Viestien lähettäminen kestää hetken.
 • Kun kaikki ajat on merkitty lähetetyiksi, voidaan kilpailu lopettaa painamalla toimintopainiketta Pysäytä tai näppäimistön funktiopainiketta F5.
 • Tämän jälkeen, tilanteesta riippuen joko, valitaan seuraava ajettava asema tai ruvetaan purku-toimenpiteisiin.
Huom: Jos valitsit uuden aseman, muista käynnistää kilpailu ennen kilpailun alkua (Aloita / F5)!